Menu

M61-R10010-WT

Brady - Artikel nr: 151001 (A10019)
R10010 wit printlint voor M611 en BMP61
  • M61-R10010-WT
82,32 Excl. BTW (€ 82,32 Incl. BTW)

Uw prijs?

Registreer op onze webshop om te genieten van uw persoonlijke kortingen.

  Bezorg me meer info over dit product

Breedte inktlint
50.80 mm
Lengte inktlint
22.86 m
Printer
M611
BMP61
© 2022 I-label